tabell-matematisk-stryktips

Matematiska system på Stryktipset: En professionell analys

28 november, 2023

Stryktipset är inte bara ett populärt svenskt spel, det är också ett fascinerande matematiskt problem. För att maximera sina chanser att vinna använder många spelare olika matematiska system, inklusive fullständiga och reducerade system samt hel- och halvgarderingar.

Matematiska system på Stryktipset, även kända som M-system, tillåter spelare att öka sina vinstchanser genom att systematiskt inkludera halv- och helgarderingar i sina rader. Ett M-system baseras på de matematiska kombinationerna av de val du gör för varje match, vilket ger dig möjlighet att på ett strategiskt sätt öka antalet möjliga utfall som din kupong täcker.

För att ge en grundläggande översikt:

 • Enkelrad: Det mest grundläggande spelet där du väljer ett utfall per match. En rad kostar 1 krona.
 • Halvgardering: När du väljer två möjliga utfall för en match (till exempel 1X), vilket dubblar din insats för varje halvgardering du inkluderar.
 • Helgardering: När du väljer alla tre möjliga utfall för en match (1X2), vilket tredubblar din insats för den matchen.

Ett M-system tillåter en kombination av dessa element, och den totala kostnaden för ditt system beror på hur många halv- och helgarderingar du väljer att inkludera. Till exempel, ett system med två halvgarderingar och en helgardering multiplicerar kostnaden till 12 kronor (2x2x3), eftersom varje halvgardering dubblar antalet rader och helgarderingen tredubblar dem.

Några exempel på M-system är:

 • Två halvgarderingar och två helgarderingar ger 36 rader/kronor (2*2*3*3)
 • Tre halvgarderingar och tre helgarderingar ger 216 rader/kronor. (2*2*2*3*3*3)
 • Sju halvgarderingar och en helgardering ger 384 rader/kronor.
 • 1 helgardering 3 kr
 • 2 helgarderingar 3*3=9 kr
 • 3 helgarderingar 3*3*3=27 kr
 • 4 helgarderingar 3*3*3*3=81 kr
 • 5 helgarderingar 3*3*3*3*3=243 kr

Det finns även reducerade system (R-system), där man spelar på ett urval av de möjliga raderna i ett M-system för att sänka kostnaden men samtidigt minska vinstchansen proportionellt. Ett reducerat system låter dig gardera fler matcher än vad din insats annars skulle tillåta, men du väljer då ut ett specifikt antal rader (nyckelrader) som du tror har högst chans att vinna.

Reducerade system kan vara attraktiva eftersom de erbjuder en balans mellan kostnad och täckning, men det är viktigt att förstå att genom att reducera antalet rader minskar du också dina chanser att täcka alla möjliga utfall​​​​​​.

Hel- och halvgardering

Helgardering: Denna strategi innebär att du väljer alla möjliga utfall i en specifik match (1, X, 2). Det ökar dina chanser att få rätt på just den matchen men också kostnaden för raden.

Halvgardering: Här väljer du två av de tre möjliga utfallen i en match (till exempel 1X, 12 eller X2). Detta är en balans mellan att täcka osäkerhet och hålla ner antalet rader (och därmed kostnaden).

Matematiska tabeller

En matematisk tabell används för att beräkna det totala antalet kombinationer (och därmed rader) som ditt system genererar. I ett system där du helgarderar en match och halvgarderar två andra, multiplicerar du antalet utfall i varje match med varandra (3×2×2 i detta fall), vilket ger det totala antalet rader (12).

Beräkning av vinstchanser

Antalet rätta rader i ditt system ökar med antalet korrekta tips du gör. Till exempel:

 • I ett system där du har helgarderat en match, har du alltid minst en rätt rad för den matchen.
 • Om du får alla dina tips rätt i ett system med hel- och halvgarderingar, skulle du ha flera rader med 12,11 och 10 rätt. Detta kan man läsa ut av stryktips tabellen nedan.

Antal elvor, tolvor och så vidare

Med ett större och mer komplext system ökar chanserna för att få 10, 11, 12 eller 13 rätt. Detta beror på att du täcker fler potentiella utfall. Antalet vinstgivande rader ökar exponentiellt med antalet rätt gissningar.

Om du exempelvis spelar en rad med en helgardering och får alla rätt. Då har du en rad med 13 rätt men den helgarderade raden gör att du även har 2 tolvor eftersom du har de felaktiga tecknen i den garderade matchen men alla rätt i alla de andra.

matematisk tabell stryktips

Källa: https://cdn1.svenskaspel.net/systemspel-stryk-europa-2019.pdf

Strategiska överväganden

 • Kostnadseffektivitet: Större system ger högre chanser att vinna, men också högre kostnad. En balans måste uppnås mellan potentiell vinst och insatsens storlek.
 • Spelanalys: Djupgående kunskap om de spelade matcherna kan hjälpa dig att avgöra var hel- och halvgarderingar är mest effektiva.
 • Att helgardera alla matcher kostar över 1 5000 000 kr. Att utdelningen blir över det är rätt sällsynt så det är inget att rekommendera. Att ha en match säker och alla andra helgarderade ger runt 600 000 rader. Så antalet rader sjunker snabbt så länge du väljer att ha säkra matcher. För att få hur många rader det blir vid helgardering så tar du 3 upphöjt till det antal rader du vill helgardera. (3*3*3).

Sammanfattning

Att använda matematiska system i Stryktipset är en sofistikerad metod för att öka chanserna för en vinst. Genom att förstå och tillämpa principer för hel- och halvgarderingar samt utnyttja matematiska tabeller för att beräkna antal rader, kan spelare skapa strategiskt genomtänkta spelförslag. Som med allt spelande är det viktigt att spela ansvarsfullt och inom ramen för ens egna ekonomiska möjligheter.

/Stryktips tips